Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Wniosek  o pomoc w formie dotacji na kapitał obrotowy, w ramach działania Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego